Trenutno niste prijavljeni!
Prijava Registracija Izgubljeno geslo

Alpinizem.info > Opravljene ture > Definicija alpinistine ture

Definicija alpinistine ture

Vso alpinistino dejavnost (ALPINISTINE TURE), ki jo zapisujemo in teje kot aktivnost za registracijo - pa tudi za kategorizacijo delimo na tri osnovne dele:

Plezalni vzpon

Plezalni vzpon je opravljeno gibanje (hoja, plezanje) v plezalni smeri, visoki najmanj 100 m (za ocene teavnosti od I-VI, za vije ocene je lahko viina nija, vendar gre to pod portne vzpone), ki se kona v terenu ocene manje od I, na poti, na vrhu, na robu stene ali v drugi smeri. Pri tem smer plezanja ni bistvena.

Kot ZIMSKI vzpon se teje tisti vzpon, ki je opravljen v asu koledarske zime v krajih, kjer je v tem asu obiajno sneg, e je nadmorska viina izstopa smeri vija od 1.500 m in ni stena obrnjena proti JV, J ali JZ. Kot vzpon v zimskih razmerah se teje tisti, ki je opravljen v asu od 01. 12. do 20. 12. oziroma od 21.03. do 30.04. e je viina izstopa smeri nad 1.500 m in je smer v V, SV, S, SZ ali Z steni.

Kot vzpon v ZIMSKIH RAZMERAH se teje tudi vzpon z izstopom nad 1.500 m v asu koledarske zime v stenah, ki so obrnjene proti JV, J in JZ oziroma v vseh smereh z izstopom pod 1.500 m v asu koledarske zime, e je v njih pozimi obiajno sneg.

LEDNE smeri so tiste, ki potekajo preteno po ledu oziroma snegu, ki je tam celo leto, KOMBINIRANE pa tiste, ki potekajo po meanem terenu - sneg, led, skala, e je sneg in led tam celo leto.

LEDNI SLAPOVI so zamrznjeni vodni slapovi, strmi deli potokovi in podobno, ki so veino asa nezamrznjeni.

Pristopi

Sem tejejo vzponi na vrhove nad 3.500 m tudi v asu od 01.05. do 30.11. oziroma vzponi na vrhove nad 2.000 m v asu od 01. do 30.04. e so bili opravljeni po normalnih poteh, ki nimajo znaaja plezalnih smeri.

Turni smuki

Kot TURNI SMUK je miljeno opravljeno gibanje s smumi na nogah pri spustu z viine najmanj 2.000 m in je to vrh ali greben-razvodnica ne glede na letni as. ALPINISTINO SMUANJE je pa gibanje s smumi na nogah po plezalnih smereh oziroma po strmem in teavnem terenu smuarskih smereh.

Opravljene ture

Na tej strani so vidne zabeleke o opravljenih turah, ki so jih opravili uporabniki. Svoje opravljene ture lahko vpisuje vsak registriran uporabnik.

Alpinizem.info omogoa vsakomur, da si belei svoje opravljene ture na moderen nain od kjerkoli kjer obstaja dostop do interneta.

Vpii turo